servers hp

29 июня 2017

Серверы / 1-процессорные серверы / Tower

Серверы / 1-процессорные серверы / Tower / Proliant ML110

444811-421 ProLiant ML110G5 3065 NHP SAS (Tower Xeon2.33GHzDualCore4Mb/1x1GB/7 2GB 15k nhp SAS(up to 4) /4-port SAS RAID(0,1,1+0)/DVD, noFDD/GigEth) ML110

470064-655 ProLiant ML110G5 3065 NHP SATA (Tower Xeon2.33GHzDualCore4Mb/1x1GB/2 50GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD-RW, noFDD/GigEth) ML110

444810-421 ProLiant ML110G5 3065 NHP SATA (Tower Xeon2.33GHzDualCore4Mb/1x512MB /160GB nhp SATA(up to 4) /6-port SATA RAID(0,1,1+0) /DVD,noFDD/GigEth) ML110

470064-658 ProLiant ML110G5 X3210 NHP SATA (Tower XeonQC2.13GHz(8Mb)/1x1GB/250GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD-RW, noFDD/GigEth) ML110

470065-034 ProLiant ML110G5 E3110 NHP SATA (Tower XeonDC3.0GHz(6Mb)/1x2GB/250GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD-RW,noFDD/GigEth) ML110

533548-421 ProLiant ML110G5 E3110 NHP SATA (Tower XeonDC3.0GHz(6Mb)/1x1GB/160GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD,noFDD/GigEth) ML110

444809-421 ProLiant ML110G5 E2160 NHP SATA (Tower P1.8GHzDualCore1Mb/1x512MB/160GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD,noFDD/GigEth) ML110

470064-670 ProLiant ML110G5 E2160 NHP SATA (Tower P1.8GHzDualCore1Mb/1x1GB/1x250 GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD-RW, noFDD/GigEth/3yWarranty ML110

470064-908 ProLiant ML110G5 x3220 NHP SATA (Tower XeonQC2.4Ghz(8Mb)/1x1GB/1x250GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD,noFDD/GigEth) 3y warranty ML110

495124-421 ProLiant ML110G5 X3330 NHP SATA (Tower XeonQC2.66GHz(6Mb)/1x1GB/160GB nhp SATA(up to 4)/6-port SATA RAID(0,1,1+0)/DVD,noFDD/GigEth) ML110

639261-425 Сервер ML110G7 E3-1220 (3.1GHz-8MB) Quad Core (1 max) / 1x2GB UDIMM / B110i RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA 1x250GB (4/4 LFF max) / 2 RJ-45 / DVD-RW / 1 (1) 350W nonRednt PS / 1-1-1 war ML110

626475-421 Сервер ProLiant ML110G7 E3-1240(4-core), Hot Plug SATA/Tower/Xeon(3.3GHz,8Mb)/2x2GBUD/noLFF HDD SATA(upto4)/B110i RAID(0/1/10) wHotPlugAP/DVDRW/2xGigEth/1xRPS460HE(upto2)/iLO3std w/o port ML110

626473-421 Сервер ProLiant ML110G7 Ci3-2100(2-core), NHP SATA/Tower(4U)/Intel(3.1GHz,3Mb)/1x2GBUD/NHP SATA 1x250GB(upto4)/B110i RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/iLO3std w/o port ML110

626474-421 Сервер ProLiant ML110G7 E3-1220(4-core), NHP SATA/Tower/Xeon(3.1GHz,8Mb)/1x2GBUD/NHP SATA 1x250GB(upto4)/B110i RAID(0/1/10)/DVD/2xGigEth/iLO3std w/o port ML110

Серверы / 1-процессорные серверы / Tower / MicroServer

658553-421 Сервер ProLiant MicroServer AMD Turion II NEO NHP/SATA/UMTower/N40L DC (1.5GHz,2Mb)/1x2GBUD/1x250GB NHP LFF SATA(up to 4)/RAID(0,1)/noDVD/GigEth analog 633724-421 MicroServer

658552-421 Сервер ProLiant MicroServer AMD Turion II NEO NHP/SATA/UMTower/N40L DC (1.5GHz,2Mb)/1x4GBUD/2x500GB NHP LFF SATA(up to 4)/RAID(0,1)/noDVD/GigEth, SBS Ess 2011 MicroServer

664447-425 Сервер ProLiant MicroServer AMD Turion II NEO NHP/SATA/UMTower/N40L DC (1.5GHz,2Mb)/1x4GBUD/No HDD LFF SATA(up to 4)/RAID(0,1)/DVDRW/GigEth, 1-1-1W MicroServer

Серверы / 1-процессорные серверы / Rack

Серверы / 1-процессорные серверы / Rack / Proliant DL120

470064-895 Proliant DL120R05 X3320 NHP (Rack1U XeonQC 2.5Ghz(6Mb)/2x1Gb/SATA RAID(1/0)/2x160GbSATA HDD(up to 2)/DVD noFDD/GigEth) DL120

470064-910 Proliant DL120R05 3065 NHP (Rack1U XeonDC 2.33Ghz(4Mb)/1x1Gb/SATA RAID(1/0)/1x250GbSATA HDD(up to 2)/DVD-RWnoFDD/GigEth) DL120

469378-421 Proliant DL120R05 X3320 NHP (Rack1U XeonQC 2.5Ghz(6Mb)/2x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 2)/noCD.noFDD/GigEth) DL120

465475-421 Proliant DL120R05 E2160 NHP (Rack1U P1.8Ghz DC(1Mb)/1x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 2)/noCD.noFDD/GigEth) DL120

533983-421 Proliant DL120R05 E3110 NHP (Rack1U XeonDC 3.0Ghz(6Mb)/1x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 2)/noCD.noFDD/GigEth) DL120

465476-421 Proliant DL120R05 3065 NHP (Rack1U XeonDC 2.33Ghz(4Mb)/1x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 2)/noCD.noFDD/GigEth) DL120

533984-421 Proliant DL120R05 X3330 NHP (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(6Mb)/2x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 2)/noCD.noFDD/GigEth) DL120

470065-180 Proliant DL120R05 E3110 NHP (Rack1U XeonDC 3.0Ghz(6Mb)/1x1Gb/SATA RAID(1/0)/250GbSATA HDD(up to 2)/DVDRW/GigEth) DL120

628692-421 Сервер Proliant DL120R07 E3-1240(4-core), Hot plug/Rack/1U/Xeon(3.3Ghz,8Mb)/2x2GbUD/noHDDs(up to 4LFF)/P212(256Mb, RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noDVD/2xGigEth/iLOstd w/o port DL120

628690-421 Сервер Proliant DL120R07 i3-2100(2-core), Pluggable/Rack/1U/Intel(3.10GHz,3MB)/1x2GbUD/1x250Gb SATA HDD(up to 4LFF)/B110i RAID(0/1/10)/noDVD/2xGigEth/iLOstd w/o port DL120

628691-421 Сервер Proliant DL120R07 E3-1220(4-core), Pluggable/Rack/1U/Xeon(3.1Ghz,8Mb)/2x2GbUD/1x250Gb SATA HDD(up to 4LFF)/B110i RAID(0/1/10)/noDVD/2xGigEth/iLOstd w/o port DL120

470065-601 Сервер Proliant DL120R07(1P), G860(2-core) Pluggable Rack1U/Pent(3.0GHz,3Mb)/1x4GbUD/B110i RAID(0/1/10)/1x250Gb SATA HDD(up to 4LFF)/DVD/2xGigEth/iLO3 w/o port DL120

Серверы / 1-процессорные серверы / Rack / Proliant DL320

445434-421 ProLiant DL320G5p X3210 2GB (1URack X2, 13GHzQuadCore/8Mb/2x1024mb/4po rt SATA RAID(0,1)/no LFFHDD(2) /no DVD&FDD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

445433-421 ProLiant DL320G5p X3075 1GB (1URack X2, 66GHzQuadCore/8Mb/1x1024mb/4po rt SATA RAID(0,1)/no LFFHDD(2) /no DVD&FDD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

470064-672 ProLiant DL320G5p X3065 1GB (1URack X2, 33GHzQuadCore/8Mb/1x1024mb/4po rt SATA RAID(0,1)/250GB NHP(2) /DVD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

445432-421 ProLiant DL320G5p E3110 1GB (1URack X3, 0GHzDualCore/6Mb/1x1024mb/4por t SATA RAID(0,1)/no LFFHDD(2) /no DVD&FDD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

445431-421 ProLiant DL320G5p X3320 2GB (1URack X2, 50GHzQuadCore/6Mb/2x1024mb/4po rt SATA RAID(0,1)/no LFFHDD(2) /no DVD&FDD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

470064-909 ProLiant DL320G5p X3220 2x1GB (Rack1U X2, 4GHzQuadCore/8Mb/2x1024Mb/4por t SATA RAID(0,1)/1x500GB LFFHDD(2)/noDVD,noFDD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

505684-421 ProLiant DL320G6 E5530 RPS (1URack X2,4GHzQuadCore/8Mb/3x2GbRD/P410(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2 std/2xGigEth/2xRPS) DL320

505683-421 Сервер ProLiant DL320G6 L5506 (1URack X2,13GHzQuadCore/4Mb/2x2GbUD/4port SATA RAID(0,1)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

593493-421 Сервер ProLiant DL320G6 E5503 (1URack X2,0GHzDualCore/4Mb/2x2GbRD/4port SATA RAID(0,1,0+1)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

593499-421 Сервер ProLiant DL320G6 E5630 RPS (1URack X2,53GHzQCore/12Mb/3x2GbRD/P410(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2std/2xGigEth/2xRPS)repl 505684-421 DL320

593498-421 Сервер ProLiant DL320G6 L5609 (1URack X1,86GHzQuadCore/12Mb/2x2GbUD/4port SATA RAID(0,1,1+0)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

638328-421 Сервер ProLiant DL320G6 E5603 (1URack X1,66GHzQuadCore/4Mb/2x2GbRD/SATAb110i/RAID1+0/1/0)/no LFFHDD(4)/no DVD/iLO2 std/2xGigEth) DL320

470065-447 Сервер DL320G6 E5620 (2.4GHz-12MB) Quad Core (1 max) / 2x2GB UDIMM / B110i RAID 0,1,1+0 / ColdPlug-SATA 1x500GB (4/4 LFF max) / 2 RJ-45 / DVD-RW / 1(1) 500W nonRednt PS / 3-3-3 war DL320

Серверы / 2-процессорные серверы / Tower

Серверы / 2-процессорные серверы / Tower / Proliant ML150

450162-421 Proliant ML150T05 E5405 NHP SATA (Tower XeonQC 2.0Ghz(12Mb) /2x512Mb/SATA RAID(1/0/1+0) /160GbSATA(max 4NHP LFFHDD) /DVDnoFDD/GigEth) ML150

450163-421 Proliant ML150T05 E5405 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.0Ghz(12Mb)/2x1Gb/SAS RAID(1/0)/noLFFHDD(4/8 with SAcontr.)/DVDnoFDD/GigEth) ML150

470064-709 Proliant ML150T05 E5205 NHP SATA (Tower XeonDC 1.86Ghz(6Mb) /2x512Mb/SATA RAID(1/0/1+0) /160GbSATA(max 4NHP LFFHDD) /DVDnoFDD/GigEth) ML150

470064-718 Proliant ML150T05 E5420 Hot plug SAS/SATA (server)(Tower XeonQC 2.5Ghz(12Mb) /2x1Gb/E200wBBWC(128Mb/RAID5/1 +0/0)/noLFFHDD(4/8) /DVD-RWnoFDD/GigEth) ML150

470064-719 Proliant ML150T05 E5440 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.83Ghz(12Mb) /2x2Gb/E200wBBWC(128Mb/RAID5/1 +0/0)/noLFFHDD(4/8) /DVD-RWnoFDD/GigEth) ML150

450164-421 Proliant ML150T05 E5410 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.33Ghz(12Mb) /2x1Gb/E200wBBWC(128Mb/RAID5/1 +0/0)/noLFFHDD(4/8) /DVDnoFDD/GigEth) ML150

470064-710 Proliant ML150T05 E5405 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.0Ghz(12Mb)/2x512Mb/SAS RAID(1/0)/250GB LFF(up to 4/8 with SAcontr.) /DVD-RWnoFDD/GigEth) ML150

450161-421 Proliant ML150T05 E5205 NHP SATA (Tower XeonDC 1.86Ghz(6Mb) /2x512Mb/SATA RAID(1/0/1+0) /160GbSATA(max 4NHP LFFHDD) /DVDnoFDD/GigEth) ML150

470065-126 Proliant ML150T06 E5502 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonDC 1.86Ghz(4Mb) /2x2GbUD/P410(ZM/RAID1+0/1/0) /2x72Gb15kLFFHDD(8) /DVDRW/GigEth/1x750wHPRPS) ML150

466132-421 Сервер Proliant ML150T06 E5504 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/1x2GbUD/P410(ZM/RAID1+0/1/0)/noLFFHDD(4/8up)/DVD/GigEth) ML150

466133-421 Сервер Proliant ML150T06 E5520 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/2x2GbUD/P410(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noLFFHDD(4/8up)/DVD/GigEth) ML150

470065-293 Сервер Proliant ML150T06 E5504 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/1x2GbUD/P410(ZM/RAID1+0/1/0)/noLFFHDD(4/8up)/DVD/GigEth) 3-3-3W repl 466132-421 ML150

470065-431 Сервер Proliant ML150T06 E5506 Hot plug SAS/SATA (Tower XeonQC 2.13Ghz(4Mb)/1x2GbR2D/P410(ZM/RAID1+0/1/0)/300Gb15kSASLFFHDD(4/8up)/DVDRW/GigEth/RPSkit with 1xRPS750HE) 3-3-3W ML150

470065-342 Сервер ProLiant ML150T06 470065-342 E5504 NHP SAS (Tower XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/1x2GbUD/P410(ZM/RAID1+0/1/0) /300Gb15kSAS(max 4NHP LFFHDD)/DVD/GigEth) ML150

Серверы / 2-процессорные серверы / Tower / Proliant ML350

458238-421 Proliant ML350T05 E5430 SFF (Tower XeonQC 2.66GHz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/noHDD(8SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

458239-421 Proliant ML350T05 E5420 LFF (Tower XeonQC 2.50GHz(2x6Mb) /2x512Mb/E200i(64Mb/RAID1/0) /noHDD(6LFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEthMF) ML350

458246-421 Proliant ML350T05 E5410 SFF (Tower XeonQC 2.33GHz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/noHDD(8SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

458242-421 Proliant ML350T05 E5420 SFF (Tower XeonQC 2.50GHz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/noHDD(8SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

458243-421 Proliant ML350R05 E5420 SFF (Rack5U XeonQC 2.50GHz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/noHDD(8SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

458237-421 Proliant ML350R05 E5430 SFF (Rack5U XeonQC 2.66GHz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/noHDD(8SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

470064-630 Proliant ML350T05 E5420 SFF (Tower XeonQC2.5Ghz(2x6Mb) /2x2Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID1/ 0/5)/2x146Gb10kSASHDD(8SFF) /DVDRWnoFDD/iLO2std/GigEth) ML350

470064-868 Proliant ML350T05 E5405 LFF (Tower XeonQC2.0Ghz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID1/ 0/5)/noHDD(6LFF) /DVDRWnoFDD/iLO2std/GigEth) ML350

470064-628 Proliant ML350T05 E5405 LFF (Tower XeonQC2.0Ghz(2x6Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID1/ 0/5)/2x146Gb15kSASHDD(6LFF) /DVDRWnoFDD/iLO2std/GigEth) ML350

470064-932 Proliant ML350T05 E5440 SFF (Tower XeonQC 2.83GHz(2x6Mb) /2x2Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID5/ 1+0/0)/2x146GB10k(8SFF) /DVDRWnoFDD/iLO2std/GigEth MF) ML350

458240-421 Proliant ML350R05 E5420 LFF (Rack5U XeonQC 2.50GHz(2x6Mb) /2x512Mb/E200i(64Mb/RAID1/0) /noHDD(6LFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEthMF) ML350

458244-421 Proliant ML350T05 E5410 LFF (Tower XeonQC 2.33GHz(2x6Mb) /2x512Mb/E200i(64Mb/RAID1/0) /noHDD(6LFF) /DVDnoFDD/iLO2std/GigEthMF) ML350

594874-421 Сервер Proliant ML350T06 E5650 SFF HPM (Tower 2xXeon6C 2.66GHz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8SFF/16up)/DVD/iLO2st/2xGigEth/2xRPS750) ML350

646675-421 Сервер Proliant ML350p Gen8 E5-2609 Tower(5U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbR1D(LV)/P420i(ZM/RAID 0/1/1+0)/noHDD(6/18up)LFF/DVD/iLO4St/4x1GbEth/1xRPS460HE(2up) ML350

646676-421 Сервер Proliant ML350p Gen8 E5-2620 Tower(5U)/Xeon6C 2.0GHz(15Mb)/2x4GbR1D(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8/24up)SFF/DVD/iLO4St/4x1GbEth/1xRPS460HE(2up) ML350

646677-421 Сервер Proliant ML350p Gen8 E5-2630 Rack(5U)/Xeon6C 2.3GHz(15Mb)/2x4GbR1D(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8/24up)SFF/DVDRW/iLO4St/4x1GbEth/1xRPS750Plat+(2up) ML350

678237-421 Сервер Proliant ML350p Gen8 E5-2650 HPM Tower(5U)/2xXeon6C 2.0GHz(20Mb)/4x4GbR1D(LV)/P420iFBWC(2Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8/24up)SFF/DVDRW/ICE/4x1GbEth/2xRPS750Plat+ ML350

646678-421 Сервер Proliant ML350p Gen8 E5-2640 HPM Rack(5U)/2xXeon6C 2.5GHz(15Mb)/4x4GbR1D(LV)/P420iFBWC(2Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8/24up)SFF/DVDRW/ICE/4x1GbEth/2xRPS750Plat+ ML350

648376-421 Сервер Proliant ML350e Gen8 E5-2407 Hot plug Tower(5U)/Xeon4C 2.2GHz(10Mb)/1x4GbUD(LV)/B120iFBWC(512Mb/SATA/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(4)LFF/DVD-ROM/iLO4 std/2xGigEth/1x460W(NHP) ML350

669132-425 Proliant ML350p Gen8 E5-2620 Tower(5U)/Xeon6C 2.0GHz(15Mb)/2x4GbR1D(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/2x300Gb10kHDD(8/24up)SFF/DVDRW/iLO4St/4x1GbEth/1xRPS460HE(2up), analog 470065-513 ML350

470065-657 Proliant ML350p Gen8 E5-2603 Tower(5U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x8GbR2D(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/2x300Gb10k(8/24up)SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/1xRPS460HE(2up) ML350

648377-421 Proliant ML350e Gen8 E5-2420 Hot plug Tower(5U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/2x4GbUD(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(6/18up)LFF/DVDROM/iLO4 std/2xGigEth/1x460W(NHP) ML350

648375-421 Proliant ML350e Gen8 E5-2403 NHP Tower(5U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x2GbUD(LV)/B120i(ZM/SATA/RAID1+0/1/0)/1x500GbSATA(4)LFF/DVD-ROM/iLO4 std/2xGigEth/1x460W(NHP) ML350

470065-659 Proliant ML350p Gen8 E5-2620 Tower(5U)/Xeon6C 2.0GHz(15Mb)/4x8GbR2D(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/3x450Gb10k(8/24up)SFF/DVDRW/iLO4 std/4x1GbEth/1xRPS460HE(2up) ML350

Серверы / 2-процессорные серверы / Tower / Proliant ML370

458344-421 Proliant ML370R05 E5440 (Rack5U XeonQC 2.83 GHz(2x6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458342-421 Proliant ML370R05 X5450 HPM(Rack5U 2xXeonQC 3.0GHz(2x6Mb) /4x1Gb(2MemBrd) /P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth/2xFan /2RPS) ML370

458346-421 Proliant ML370R05 E5430 (Rack5U XeonQC 2.66 GHz(2x6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458426-421 Proliant ML370R05 X5260 (Rack5U XeonQC 3.33 GHz(6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458348-421 Proliant ML370R05 E5410 (Rack5U XeonQC 2.33 GHz(2x6Mb) /2x512Mb/E200(64Mb/RAID1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458347-421 Proliant ML370T05 E5410 (Tower XeonQC 2.33 GHz(2x6Mb) /2x512Mb/E200(64Mb/RAID1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458425-421 Proliant ML370T05 X5260 (Tower XeonDC 3.33 GHz(6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458345-421 Proliant ML370T05 E5430 (Tower XeonQC 2.66 GHz(2x6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

458343-421 Proliant ML370T05 E5440 (Tower XeonQC 2.83 GHz(2x6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8)SFF) /DVDnoFDD/iLO2std/2xGEth) ML370

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL160

AQ249A Proliant DL160R05 E5430 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(12Mb)/2x512Mb/SAS RAID(1/0) /2x500Gb(2active(4w/bckpln) /DVD.noFDD/2xGigEth) DL160

AQ699A Proliant DL160R05 E5405 NHP (Rack 1U XeonQC 2.0Ghz(12Mb)/2x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 4)/DVDcombo.noFDD/2xGigEth) DL160

445196-421 Proliant DL160R05 E5405 NHP (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(12Mb) /2x512Mb/SATA RAID(1/0) /160GbSATA HDD(up to 4) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

445197-421 Proliant DL160R05 E5430 NHP (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(12Mb) /2x512Mb/SATA RAID(1/0) /160GbSATA HDD(up to 4) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

445198-421 Proliant DL160R05 X5472 NHP (Rack1U XeonQC 3.0Ghz(12Mb)/2x1Gb/SATA RAID(1/0)/160GbSATA HDD(up to 4)/noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

445204-421 Proliant DL160R05 X5472 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U XeonQC 3.0Ghz(12Mb)/2x1Gb/SAS RAID(1/0)/noLFF HDD(2active(4w/bckpln)) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

445202-421 Proliant DL160R05 E5405 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(12Mb)/2x512Mb/SAS RAID(1/0)/noLFF HDD(2active(4w/bckpln)) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

445203-421 Proliant DL160R05 E5430 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(12Mb)/2x512Mb/SAS RAID(1/0)/noLFF HDD(2active(4w/bckpln)) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL160

490432-421 Proliant DL160R06 L5520 NHP (Rack1U XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/2x2GbUD/SATA RAID(1+0/1/0)/160GbSATA HDD(up to 4)/noDVD/2xGigEth) DL160

590161-421 Сервер Proliant DL160R06 E5620 HP SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/2x4GbR2D/P410(ZM/RAID1+0/1/0)/noLFF HDD(4)/noDVD/2xGigEth) DL160

590159-421 Сервер Proliant DL160R06 L5630 Pluggable SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(12Mb)/1x4GbR1D/SATAb110i/RAID1+0/1/0)/noLFF HDD(4))/noDVD/2xGigEth) DL160

590162-421 Сервер Proliant DL160R06 X5650 HP SFF HPM (Rack1U 2xXeonQC 2.66Ghz(12Mb)/6x4GbR2D/P410wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noSFF HDD(8)/noDVD/2xGigEth) DL160

637235-421 Сервер Proliant DL160R06 E5606 Pluggable SATA/SAS (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/1x4GbR1D/SATAb110i/RAID1+0/1/0)/noLFF HDD(4))/noDVD/2xGigEth) DL160

641457-425 Сервер Proliant DL160R06 E5606 HP SATA (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/2x2GbUD/SATAb110i/RAID1+0/1/0) wHotPlugAP/1x500Gb7,2kSATALFFHDD(4))/DVDRW/2xGigEth) DL160

470065-543 Сервер Proliant DL160R06 E5606 NHP Rack1U/XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/1x4GbR1D/B110i(RAID 0,1,1+0)/1x250Gb LFF HDD(upto4)/DVD/2xGigEth/1xPS460HE DL160

662083-421 Сервер Proliant DL160 Gen8 E5-2620 Rack(1U)/Xeon6C 2.0GHz(15Mb)/2x4GbR1D(LV)/SATA-controller/noHDD LFF(4)/noDVD/iLO4St/500WPlat DL160

470065-554 Сервер Proliant DL160R06 E5606 HotPlug Rack1U/XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/1x2GbR2D/P410(ZM/RAID(1+0/1/0)/1x300GB(15K,6G) SAS LFF HDD(upto4)/DVDRW/2xGigEth/1xPS460HE DL160

662084-421 Сервер Proliant DL160 Gen8 E5-2640 HPM Rack(1U)/2xXeon6C 2.5GHz(15Mb)/4x4GbR1D(LV)/P420FBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD SFF(8)/noDVD/iLO4St/500WPlat DL160

662082-421 Сервер Proliant DL160 Gen8 E5-2603 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbR1D(LV)/SATA-controller/noHDD LFF(4)/noDVD/iLO4St/500WPlat DL160

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL165

507547-421 Proliant DL165R05p 2374HE NHP (Rack1U OptQC 2.2Ghz(6Mb)/2x1Gb(5300) /4ch-SATA Cntr/160GbSATA HDD(up to 4) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL165

507550-421 Proliant DL165R05p 2380 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U OptQC 2.5Ghz(6Mb)/2x2Gb(6400)/SAS RAID(1/0)/noLFF HDD(2active(4w/bckpln) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL165

445153-421 Proliant DL165R05 2352 NHP (Rack1U OpteronQC 2.1Ghz(2Mb) /2x1Gb/4ch-SATA Cntr/160GbSATA HDD(up to 4) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL165

507555-421 Proliant DL165R05 2380 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U OptQC 2.5Ghz(6Mb)/2x2Gb(6400)/SAS RAID(1/0)/noLFF HDD(2active(4w/bckpln) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL165

507549-421 Proliant DL165R05p 2376 NHP (Rack1U OptQC 2.3Ghz(6Mb)/2x1Gb(6400) /4ch-SATA Cntr/160GbSATA HDD(up to 4) /noCD.noFDD/2xGigEth) DL165

538274-421 Proliant DL165R06 2435 HPM Hot Plug SATA/SAS (Rack1U 2xOptSC 2.6Ghz(6Mb)/4x2Gb(6400)/P212wBBWC(256/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noLFF HDD(2/4up)/noDVD/2xGigEth) DL165

538278-421 Proliant DL165R06 2427 Hot Plug SATA/SAS (Rack1U OptSC 2.2Ghz(6Mb)/2x2Gb(6400)/P212(ZM/RAID1+0/1/0)/noLFF HDD(2/4up)/noDVD/2xGigEth) DL165

663807-421 Сервер Proliant DL165R07 6234 Pluggable Rack1U/1хOpt12C 2.4Ghz(16Mb)/2x2GbR2D/B110i(RAID1+0/1/0)/no LFF HDD(4)/NoDVD/4xGigEth/1х500W DL165

663808-421 Сервер Proliant DL165R07 6272 HotPlug Rack1U/1хOpt16C 2.1Ghz(16Mb)/4x2GbR2D/P410(ZM/RAID(1+0/1/0)/no LFF HDD(4)/NoDVD/4xGigEth/1х500W DL165

663809-421 Сервер Proliant DL165R07 6274 HotPlug Rack1U/2хOpt16C 2.2Ghz(16Mb)/8x2GbR2D/P410wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/no SFF HDD(8)/NoDVD/4xGigEth/1xRPS750HE DL165

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL180

470064-722 Proliant DL180R05 E5440 Hot plug SATA/SAS (Rack2U XeonQC 2.83Ghz(12Mb) /2x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5 /1/0)/noHDD LFF(8)/DVD-RW, noFDD/GigEth) DL180

456830-421 Proliant DL180R05 E5420 Pluggable SATA (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(12Mb) /1x1Gb/SATA RAID(1/0) /noHDD(4LFF(8 HotPlug w/SAcontr.))/noDVD, noFDD/GigEth) DL180

456831-421 Proliant DL180R05 E5405 Pluggable SATA (Rack2U XeonQC 2.0Ghz(12Mb) /1x1Gb/SATA RAID(1/0) /noHDD(4LFF(8 HotPlug w/SAcontr.))/noDVD, noFDD/GigEth) DL180

470064-721 Proliant DL180R05 E5420 Hot plug SATA/SAS (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(12Mb) /2x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5 /1/0)/noHDD LFF(8)/DVD-RW, noFDD/GigEth) DL180

470064-826 ProLiant DL180R05 E5405 (Rack 2U, XeonQC 2.0GHz(12Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(12LFF) /noDVDnoFDD/GigEth) DL180

470064-897 Proliant DL180R05 E5405 Plug SATA (Rack2U XeonQC2.0Ghz(12Mb) /2x1Gb/SATA RAID(1/0) /2x160GB(up to 4LFF(8 HotPlug w/SAcontr.)) /DVD-RWnoFDD/GigEth) DL180

470064-896 ProLiant DL180R05 E5420 (Rack 2U, XeonQC 2.5Ghz(12Mb) /2x2GB/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5 /1/0)/4x500GB(up to 12LFF) /noDVD,noFDD/GigEth,RPS, Lights-out 100c) DL180

507404-421 ProLiant DL185R05 2380 (Rack 2U, OptQC 2.5GHz(6Mb)/2x2Gb(6400) /E200wBBWC(128Mb/RAID5/1+0/0) /noHDD(8LFF) /noCDnoFDD/2xGigEth) DL185

590639-421 Сервер Proliant DL180R06 E5620 HP SATA/SAS (Rack2U XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/2x4GbR2D/P212wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD LFF(12)/noDVD/2xGigEth/1xRPS750W) DL180

470065-291 Сервер Proliant DL180R06 E5520 HP(Rack2U 1xQC 2.26Ghz/8Mb/3x2GbUD/P410(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD LFF(8)/noDVD/2xGigEth/1xRPS460W) 3-3-3W repl 487503-421 DL180

590638-421 Сервер Proliant DL180R06 E5620 HP SATA/SAS (Rack2U XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/2x4GbR2D/P410wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD LFF(8)/noDVD/2xGigEth/1xRPS460W) DL180

590637-421 Сервер Proliant DL180R06 E5506 Pluggable SATA (Rack2U XeonQC 2.13Ghz(4Mb)/1x4GbR2D/4ch SATA RAID1+0/1/0/noHDD LFF(4/8up)/noDVD/2xGigEth/1xRPS460W) DL180

590640-421 Сервер Proliant DL180R06 X5650 SFF HPM (Rack2U 2xQC 2.66Ghz(12Mb)/4x4GbR2D/P410wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD SFF(25)/noDVD/2xGigEth+2p360T/1xRPS750W) DL180

635199-421 Сервер Proliant DL180R06 E5606 Pluggable SATA (Rack2U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/1x4GbR1D/SATAb110i/RAID1+0/1/0)/noHDD LFF(4/8up)/noDVD/2xGigEth/1xRPS460HE) DL180

635200-421 Сервер Proliant DL180R06 E5645 SFF HPM (Rack2U 2x6C 2.4Ghz(12Mb)/4x4GbR1D/P410wFBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD SFF(25)/noDVD/2xGigEth+2p360T/2xRPS750HE) DL180

470065-507 Сервер Proliant DL180R06 E5606 HotPlug Rack2U/XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/1x2GbUD/P410wBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/1x250HDD SATA LFF(4/8up)/noDVD/2xGigEth/1xRPS460HE DL180

590636-421 Сервер HP ProLiant DL180 G6 L5630 2.13GHz 4-core 1P 4GB-L 8 LFF 460W 94 EFF PS EU Server DL180

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL185

442816-421 ProLiant DL185R05 2218 (Rack 2U, OpteronDC 2.6GHz(2Mb) /2x512Mb/E200wBBWC(128Mb/RAID5 /1+0/0)/noHDD(8LFF) /noCDnoFDD/2xGigEth) DL185

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL360

470064-623 Proliant DL360R05 E5410 (Rack1U XeonQC2.33Ghz(12Mb) /2x1Gb/E200iwBBWC(128Mb/RAID1/ 0/5) /1x146Gb10kHDD(4active(6w/P400 i)) SFF/DVDRWnoFDD/iLO2std/2xGigEt h) DL360

457923-421 Proliant DL360R05 E5440 (Rack1U XeonQC 2.83Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL360

457926-421 Proliant DL360R05 E5405 (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(2x6Mb/) 2x512Mb/E200i(64Mb/RAID1/0) /noHDD(4active(6 with P400i)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL360

457927-421 Proliant DL360R05 L5420 HE (Rack1U XeonQC 2.5Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth DL360

470064-624 Proliant DL360R05 E5420 (Rack1U XeonQC 2.5Ghz(2x6Mb) /2x1Gb/P400iwBBWC(256Mb/RAID6/ 5/1/0)/ 2x72Gb10kHDD(6(4active)) SFF/DVDRW.noFDD/iLO2std/2xGigE th) DL360

457922-421 Proliant DL360R05 X5450 HPM (Rack1U 2xXeonQC 3.0Ghz(2x6Mb/) 4x1Gb/P400iwBBWC(256Mb/RAID6/5 /1/0)/noHDD(6) SFF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xG igEth/2xRPS) DL360

457928-421 Proliant DL360R05 X5260 (Rack1U XeonDC 3.33Ghz(6Mb) /2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL360

457924-421 Proliant DL360R05 E5430 (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL360

457925-421 Proliant DL360R05 E5420 (Rack1U XeonQC 2.5Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL360

458561-421 Proliant DL380R05 X5460 HPM (Rack2U 2xXeonQC 3.16Ghz(2x6Mb/) 4x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/ 1/0/1+0)/noHDD(8) SFF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xG igEth/2xRPS) DL380

458563-421 Proliant DL380R05 E5440 (Rack2U XeonQC 2.83Ghz(2x6Mb/)2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0/1+0)/noHDD(8)SFF/noCD.noFDD/iLO2std/2xGigEth) DL380

504633-421 Сервер Proliant DL360R06 X5550 HPM (Rack1U 2xXeonQC 2.66Ghz(8Mb)/6x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/2xRPS460) DL360

504637-421 Сервер Proliant DL360R06 E5504 (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460) DL360

579239-421 Сервер Proliant DL360R07 X5650 HPM (Rack1U 2xXeon6C 2.66Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8)SFF/noDVD/ICE/4xGigEth/2xRPS460) DL360

579240-421 Сервер Proliant DL360R07 E5640 (Rack1U XeonQC 2.66Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460) DL360

470065-236 Сервер Proliant DL360R06 E5520 (Rack1U XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/3x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/2x146Gb10k(4(8up))SFF/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS750) DL360

579242-421 Сервер Proliant DL360R07 L5630 (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(12Mb)/2x2GbUD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460Plat) repl 504636-421 DL360

633777-421 Сервер Proliant DL360R07 E5645 (Rack1U Xeon6C 2.4Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL360

633776-421 Сервер Proliant DL360R07 E5649 (Rack1U Xeon6C 2.53Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL360

633778-421 Сервер Proliant DL360R07 E5606 (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL360

636365-421 Сервер Proliant DL360R07 X5675 HPM (Rack1U 2xXeon6C 3.06Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8)SFF/noDVD/ICE/4xGigEth/2xRPS460HE) DL360

640015-425 Сервер Proliant DL360R07 E5606 (Rack1U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/2x2GbUD/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/1x146Gb10kSASHDD(4(8upgr))SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL360

470065-514 Сервер Proliant DL360R07 E5606 Rack1U/XeonQC 2.13G(8Mb)/1x4GbR1D/P410i(256Mb/RAID(5/5+0/1+0/1/0)/HDD 1x300GB,10k,SAS,(4/8up)SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE DL360

470065-544 Сервер Proliant DL360R07 E5606 Rack1U/XeonQC 2.13G(8Mb)/1x4GbR1D/P410i(ZM/RAID(1+0/1/0)/HDD 1x300GB,10k,SAS,(4/8up)SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE DL360

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL370

595166-421 Сервер Proliant DL370R06 X5650 HPM (Rack4U 2x6C 2.66 GHz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8SFF/24up)/DVD/ICE/4xGEth/5xFan/2xRPS750HE) DL370

625590-421 Сервер Proliant DL370R06 E5645 (Rack4U Xeon6C 2.4 GHz(12Mb)/3x2GbR2D/P410iwBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/24up)SFF)/DVD/iLO2std/4xGEth/3xFan/1xRPS750HE) DL370

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL380

470064-626 Proliant DL380R05 E5410 (Rack2U XeonQC2.33Ghz(12Mb) /2x1Gb/P400wBBWC(256Mb/RAID6/5 /1/0/1+0)/1x146Gb10kSFFHDD(8) /DVD-RW.noFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL380

470064-627 Proliant DL380R05 E5420 (Rack2U XeonQC2.5Ghz(12Mb) /2x1Gb/P400wBBWC(256Mb/RAID6/5 /1/0/1+0)/2x146Gb10kSFFHDD(8) /DVD-RW.noFDD/iLO2std/2xGigEth ) DL380

465323-421 Proliant DL380R05 L5420 HE (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0/1+0 )/noHDD(8) SFF/noCD.noFDD/iLO2std/2xGigEt h) DL380

458565-421 Proliant DL380R05 E5430 (Rack2U XeonQC 2.66Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0/1+0 )/noHDD(8) SFF/noCD.noFDD/iLO2std/2xGigEt h) DL380

458568-421 Proliant DL380R05 E5405 (Rack2U XeonQC 2.0Ghz(2x6Mb/) 2x512Mb/E200(64Mb/RAID1/0/1+0) /noHDD(8) SFF/noCD.noFDD/iLO2std/2xGigEt h) DL380

458567-421 Proliant DL380R05 E5420 (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(2x6Mb/) 2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0/1+0 )/noHDD(8) SFF/noCD.noFDD/iLO2std/2xGigEt h) DL380

458562-421 Proliant DL380R05 X5450 HPM (Rack2U 2xXeonQC 3.0Ghz(2x6Mb/) 4x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/ 1/0/1+0)/noHDD(8) SFF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xG igEth/2xRPS) DL380

418314-421 Proliant DL380R05 5150 HPM (Rack2U 2xXeonDC 2.67Ghz(4Mb/) 4x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/ 1/0)/noHDD(8) SFF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xG igEth/2xRPS) DL380

461453-421 Proliant DL380G5 Xeon X5260 (3.33GHz) DC, 2GB (2*1GB) PC2-5300, P400/256MB (RAID 0/1/0+1/5), Dual NC373i Gigabit LAN, no Optical Drive, no HDD (8 SFF 2.5" SAS/SATA bays active), 1000W PS, RACK-mount (2U) DL380

491332-421 Сервер Proliant DL380R06 E5540 (Rack2U XeonQC 2.53Ghz(8Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL380

491325-421 Сервер Proliant DL380R06 E5520 (Rack2U XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL380

491505-421 Сервер Proliant DL380R06 E5504 (Rack2U XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL380

583966-421 Сервер Proliant DL380R07 X5650 HPM (Rack2U 2xXeon6C 2.66Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/ICE/4xGigEth/2xRPS750) DL380

589150-421 Сервер Proliant DL380R07 E5630 (Rack2U XeonQC 2.53Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL380

583970-421 Сервер Proliant DL380R07 X5660 HPM (Rack2U 2xXeon6C 2.8Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/ICE/4xGigEth/2xRPS750) DL380

589152-421 Сервер Proliant DL380R07 E5620 (Rack2U XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL380

583969-421 Сервер Proliant DL380R07 L5630 (Rack2U XeonQC 2.13Ghz(12Mb)/2x2GbUD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460Plat) repl 491335-421 DL380

470065-361 Сервер Proliant DL380R07 E5620 (Rack2U XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/4x2GbR2D/P410iwBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/2x146Gb10kHDD(8(16up))SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

470065-364 Сервер Proliant DL380R07 E5630 (Rack2U XeonQC 2.53Ghz(12Mb)/6x4GbR2D/P410iwBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/3x146Gb10kHDD(8(16up))SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

633407-421 Сервер Proliant DL380R07 E5645 (Rack2U Xeon6C 2.4Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

633405-421 Сервер Proliant DL380R07 E5649 (Rack2U Xeon6C 2.53Ghz(12Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

633404-421 Сервер Proliant DL380R07 X5690 HPM (Rack2U 2xXeon6C 3.46Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/ICE/4xGigEth/2xRPS750HE) DL380

633408-421 Сервер Proliant DL380R07 E5606 (Rack2U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

639890-425 Сервер Proliant DL380R07 E5606 (Rack2U XeonQC 2.13Ghz(8Mb)/2x2GbRD/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/2x146Gb10kSASHDD(8(16up))SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE) DL380

470065-546 Сервер Proliant DL380R07 E5620 Rack2U/XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/2x4GbR1D/P410iwBBWC(512Mb/RAID(5+0/5/1+0/1/0)/HDD 1x300GB10k SAS(8/16up) SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460Plat, analog 470065-361 DL380

470065-560 Сервер Proliant DL380R07 E5620 Rack2U/XeonQC 2.4Ghz(12Mb)/2x4GbR1D/P410iwBBWC(512Mb/RAID(5+0/5/1+0/1/0)/HDD 2x300GB10k SAS(8/16up) SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460Plat, analog 470065-368 DL380

470065-490 Сервер Proliant DL380R07 E5645 Rack2U/Xeon6C 2.4Ghz(12Mb)/3x4GbR1D/P410iwBBWC(512Mb/RAID(5+0/5/1+0/1/0)/HDD 2x300GB10k SAS(8/16up) SFF/DVDRW/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460HE DL380

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL385

470065-035 Proliant DL385R5p 2378 (Rack2U OptQC 2.4Ghz(6Mb) /2x2Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5 /1/0)/noHDD(8/16) SFF/DVD.noFDD/iLO2std/4xGigEth MF/1xRPS) DL385

510146-421 Proliant DL365R5 2378 (Rack1U OpteronQC 2.4Ghz(2Mb)/2x1Gb(6400) /P400i(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(6(4active)) SFF/noDVDnoFDD/iLO2std/2xGigEt h MF) DL385

533915-421 Proliant DL385R5p 2389 HPM (Rack2U 2xOptQC 2.9Ghz(6Mb) /4x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5 /1+0/1/0)/noHDD(8/16up) SFF/DVDRW/iLO2std/4xGigEth MF/2xRPS750) DL385

500106-421 Proliant DL385R5p 2378 (Rack2U OptQC 2.4Ghz(6Mb) /2x1Gb/P400(256Mb/RAID5/1/0) /noHDD(8/16) SFF/noDVD.noFDD/iLO2std/4xGigE th MF/1xRPS) DL385

Серверы / 2-процессорные серверы / Rack / Proliant DL385

459487-B21 ProLiant BL460c Xeon E5405 QuadCore (Xeon 2.00GHz/2x6Mb/2x512MB/RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edition/1slot in Encl) BL460

459483-B21 ProLiant BL460c G5 Xeon E5450 QC (Xeon 3.00GHz/2x6Mb/2x1GB LP/RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460

459484-B21 ProLiant BL460c Xeon E5440 QuadCore (Xeon 2.83GHz/2x6Mb/2x1GB/RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edition/1slot in Encl) BL460

435459-B21 ProLiant BL460c Xeon X5355 QuadlCore (Xeon 2.66GHzQC/2x4Mb/2x1GB//RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edition/1slot in Encl) BL460

492310-B21 ProLiant BL460c G5 Xeon L5430 QC (Xeon 2.66GHz/2x6Mb/2x1GB LP/RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edition/1slot in Encl) BL460

416654-B21 BL460c X5140 (2.33GHz-1x4MB) 1P, 2GB BL460

570102-421 Proliant DL385R06 2435 HPM (Rack2U 2xOptSC2.6Ghz(6Mb)/4x4Gb/P410wBBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/iLO2std/4xGigEth/2xRPS750) DL385

570103-421 Proliant DL385R06 2431 (Rack2U OptSC 2.4Ghz(6Mb)/2x4Gb/P410(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL385

570108-421 Proliant DL385R06 2427 (Rack2U OptSC 2.2Ghz(6Mb)/2x2Gb/P410(ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) DL385

654853-421 Сервер Proliant DL385R07 6274 HPM Rack2U/2xOpt16Core2.2Ghz(16Mb)/4x8GbR2D/P410iFBWC(512MB/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460Plat DL385

654856-421 Сервер Proliant DL385R07 6238 HPM Rack2U/2xOpt12Core2.6Ghz(16Mb)/4x4GbR1D/P410iFBWC(512MB/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/noDVD/iLO3std/4xGigEth/1xRPS460Plat DL385

654841-421 Сервер Proliant DL385R07 6282SE HPM Rack2U/2xOpt16Core2.6Ghz(16Mb)/8x8GbR2D/P410iFBWC(1GB/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVD-RW/iLO3std/4xGigEth/2xRPS750Plat DL385

654841-421_Bundle Сервер Proliant DL385R07 6282SE HPM Rack2U/2xOpt16Core2.6Ghz(16Mb)/8x8GbR2D/P410iFBWC(1GB/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVD-RW/iLO3std/4xGigEth/2xRPS750Plat, 4-4-4 W DL385

642135-421 Proliant DL385p Gen8 6272 Rack2U/2xOpt16C 2.1GHz(16Mb)/4x8GbR2D(LV)/P420iFBWC(2Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(25)SFF/noDVD/iLO4 std/4xGigEth/BBRK/2xRPS750Plat+ DL385

642137-421 Proliant DL385p Gen8 6212 Rack2U/1xOpt8C 2.6GHz(16Mb)/2x8GbR2D(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(12)LFF/noDVD/iLO4 std/4xGigEth/BBRK/1xRPS750Plat+(2up) DL385

642136-421 Proliant DL385p Gen8 6238 Rack2U/2xOpt12C 2.6GHz(16Mb)/4x8GbR2D(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/noDVD/iLO4 std/4xGigEth/BBRK/2xRPS750Plat+ DL385

Серверы / 4-процессорные серверы / Rack / Proliant DL580

438084-421 Proliant DL580R05 X2.4 Quad Core SAS (4xE7340-2x4mb/4x2Gb(16DIMM Slots)/no SFFHDD(8/16) /RAID(P400wBBWC512Mb) /2xGigNIC/DVD, noFDD/4xHPRPS/iLo2Std) DL580

438088-421 Proliant DL580R05 X2.13 Quad Core SAS (2xE7320-2x2mb/4x1Gb(16DIMM Slots)/no SFFHDD(8/16) /RAID(P400 256Mb) /2xGigNIC/DVD, noFDD/2xHPRPS/iLo2Std) DL580

595241-421 Сервер Proliant DL580R07E7520 4-core 2P SAS (2x1,86(18mb)/4x4GbR2D(2 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/2xHPRPS/iLo3Std) DL580

584087-421 Сервер Proliant DL580R07 E7530 6-core 2P SAS (2x1,86(12mb)/4x4GbR2D(2 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/2xHPRPS/iLo3Std) DL580

643064-421 Сервер Proliant DL580R07 E7-4850 10-core 4P SAS (4x2,0(24mb)/16x8GbR2D(8xE7 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/4xRPS1200Plat/iLo3 with ICE) DL580

643065-421 Сервер Proliant DL580R07 E7-4830 8-core 2P SAS (2x2,13(24mb)/8x8GbR2D(4xE7 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/2xRPS1200Plat/iLo3Std) DL580

643063-421 Сервер Proliant DL580R07 E7-4870 10-core 4P SAS (4x2,4(30mb)/16x8GbR2D(8xE7 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/4xRPS1200Plat/iLo3 with ICE) DL580

643066-421 Сервер Proliant DL580R07 E7-4807 6-core 2P SAS (2x1,86(18mb)/8x8GbR2D(4xE7 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigNIC/DVD/2xRPS1200Plat/iLo3Std) DL580

Серверы / 4-процессорные серверы / Rack / Proliant DL585

448187-421 Proliant DL585R5 8354 (2xOptQC 2.2Ghz(4x512Kb)/4x1Gb/no SFFHDD(8)/RAID(P400/256Mb) /2xGigEth MF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/1xRP S) DL585

418550-421 ProLiant DL585R2 O8214 Dual Core 2P (2xOpteron2.2GhzDC-2x1mb/4x512 mb/no SFFHDD(8) /RAID(P400/256Mb)/2xGigEth MF/DVD-CDRW, noFDD/iLO2 Std/1xRPS) DL585

539843-421 Proliant DL585R6 8431 (4xOptSC 2.4Ghz(6Mb)/8x2Gb(6400)/no SFFHDD(8)/P410wBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/2xGigEth MF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xRPS) DL585

539842-421 Proliant DL585R6 8439SE (4xOptSC 2.8Ghz(6Mb)/8x2Gb(6400)/no SFFHDD(8)/P410wBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0/2xGigEth MF/DVDcombo.noFDD/iLO2std/2xRPS) DL585

653746-421 Сервер Proliant DL585R7 6276 Rack4U/4xOpt16C 2.3Ghz(16Mb)/16x8GbR2D/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/4xGigEth/noDVD/iLo3 with ICE/4xRPS1200Plat DL585

653747-421 Сервер Proliant DL585R7 6272 Rack4U/4xOpt16C 2.1Ghz(16Mb)/8x8GbR2D/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/4xGigEth/noDVD/iLo3 with ICE/4xRPS1200Plat DL585

653745-421 Сервер Proliant DL585R7 6282SE Rack4U/4xOpt16C 2.6Ghz(16Mb)/16x8GbR2D/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/4xGigEth/noDVD/iLo3 with ICE/4xRPS1200Plat DL585

Серверы / blade серверы

Серверы / blade серверы / Proliant BL260c

464945-B21 ProLiant BL260c G5 Xeon E5405 QuadCore (Xeon 2.00GHz/2x6Mb/2x512MB/no NHP SFF HDD(2)/2xGigEth/iLO blade edition/1Mezz/1slot in Encl) BL260

464944-B21 ProLiant BL260с G5 Xeon E5430 QuadCore (Xeon 2.66GHz/2x6Mb/2x1GB/no NHP SFF HDD(2)/2xGigEth/iLO blade edition/1Mezz/1slot in Encl) BL260

Серверы / blade серверы / Proliant BL2x220c

661104-B21 Сервер HP BL2x220c G7 L5640 2x2P 24G 500GB Svr BL2x220c

661102-B21 Сервер HP BL2x220c G7 E5640 2x2P 24G 500GB Svr BL2x220c

661101-B21 Сервер HP BL2x220c G7 E5649 2x2P 24G 500GB Svr BL2x220c

661103-B21 Сервер HP BL2x220c G7 X5670 2x2P 24G 500GB Svr BL2x220c

Серверы / blade серверы / Proliant BL460c

461603-B21 ProLiant BL460c Xeon X5260 QuadCore (Xeon 3.3GHz/2x1GB/RAID E200i(64Mb)/no SFF HDD(2) /2xGigEth MF/iLO blade edition/1slot in Encl) BL460

507784-B21 ProLiant BL460сG6 Xeon E5502 DC (Xeon 1.86GHz/4Mb/3x2GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb MF/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460

Серверы / blade серверы / Proliant BL280c

598131-B21 Сервер BL280cG6 L5640 (2.26GHz-12MB) Six Core (2 max) / 2x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA (2/2 SFF max) / 2 RJ-45 / 3-0-0 war BL280

598132-B21 Сервер ProLiant BL280c G6 E5506 (2.13GHz-4MB) Dual Core 1P, 2x1GB BL280

598130-B21 Сервер ProLiant BL280cG6 E5630 (2.53GHz-12MB) Quad Core (2 max) / 2x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA (2/2 SFF max) / 2 RJ-45 / 3-0-0 war BL280

598129-B21 Сервер ProLiant BL280cG6 X5650 (2.66GHz-12MB) Six Core (2 max) / 3x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA BL280

632693-B21 Сервер ProLiant BL280cG6 E5649 (2.53GHz-12MB) Six Core (2 max) / 2x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA (2/2 SFF max) BL280

Серверы / blade серверы / Proliant BL460c

595725-B21 HP Blade BL460c G6 Intel Xeon QC X5650 2667Mhz/6400/6x256Mb/L3-12Mb)/ DualS1366/ i5500/ 3x2Gb(192Gb) DDRIII/ Video/ 2LAN10GbE/ RAID10 P410i(ZM)/ 2SAS SFF/ 0x36(600)Gb/10(15)k SAS/ 7UBlade BL460c

507778-B21 HP Blade BL460c G6 Intel Xeon QC X5550 2667Mhz/6400/4x256Mb/L3-8Mb)/ DualS1366/ i5500/ 3x2Gb(192Gb) DDRIII/ Video/ 2LAN10GbE/ RAID10 P410i(ZM)/ 2SAS SFF/ 0x36(600)Gb/10(15)k SAS/ 7UBlade BL460c

447707-B21 HP Blade BL460c G1 No CPU (Intel Xeon QC Up To E5450 3000Mhz/1333/2*6Mb)/ DualS771/ i5000P/ 0Gb(32Gb) FBD/ Video/ 2LAN1000/ 2SAS SFF/ 0x36(146)Gb/10(15)k SAS/ 7UBlade BL460c

407455-B21 HP Blade BL460c G1 No CPU (Intel Xeon QC Up To E5450 3000Mhz/1333/2*6Mb)/ DualS771/ i5000P/ 0Gb(32Gb) FBD/ Video/ 2LAN1000/ 2SAS SFF/ 0x36(146)Gb/10(15)k SAS/ 7UBlade BL460c

404667-B21 HP Blade BL460c G1 No CPU (Intel Xeon QC Up To E5450 3000Mhz/1333/2*6Mb)/ DualS771/ i5000P/ 0Gb(32Gb) FBD/ Video/ 2LAN1000/ 2SAS SFF/ 0x36(146)Gb/10(15)k SAS/ 7UBlade BL460c

603588-B21 Сервер ProLiant BL460сG7 Xeon E5620 QC (Xeon 2.4GHz/12MB/3x2GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

603259-B21 Сервер ProLiant BL460сG7 Xeon X5650 6C (Xeon 2.66GHz/12MB/3x2GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

603569-B21 Сервер ProLiant BL460сG7 Xeon E5640 QC (Xeon 2.66GHz/12MB/3x2GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

603251-B21 Сервер ProLiant BL460сG7 Xeon X5670 6C (Xeon 2.93GHz/12MB/3x4GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

603256-B21 Сервер ProLiant BL460сG7 Xeon L5640 6C (Xeon 2.26GHz/12MB/3x4GbRD(LV)/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

637391-B21 Сервер ProLiant BL460cG7 Xeon E5649 6C (Xeon 2.53GHz/12MB/3x2GbRD/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

637390-B21 Сервер ProLiant BL460cG7 Xeon X5675 6C (Xeon 3.06GHz/12MB/3x4GbR2D/RAID P410i(ZM) 1,0/no SFF HDD(2)/2xFlex1/10Gb CNA/iLO blade edit/1slot in Encl) BL460c

Серверы / blade серверы / Proliant BL465c

655086-B21 Сервер HP ProLiant BL465c G7 6276 2.30GHz 16-core 1P 8GB-R Hot Plug SFF Server BL465c

655085-B21 Сервер HP ProLiant BL465c G7 6272 2.10GHz 16-core 1P 8GB-R Hot Plug SFF Server BL465c

655087-B21 Сервер HP ProLiant BL465c G7 6238 2.60GHz 12-core 1P 8GB-R Hot Plug SFF Server BL465c

634977-B21 Proliant BL465c Gen8 6238/1xOpt12C 2.6GHz(16Mb)/2x8GbR2D(LV)/P220iFBWC(512Mb/RAID0,1)/noHDD(2)SFF/1xFlexF(2p/10Gb)FlexLOM/iLO4 std/1slotEncl, analog 655085-B21 BL465c

634969-B21 Proliant BL465c Gen8 6276/1xOpt16C 2.3GHz(16Mb)/2x8GbR2D(LV)/P220iFBWC(512Mb/RAID0,1)/noHDD(2)SFF/1xFlexF(2p/10Gb)FlexLOM/iLO4 std/1slotEncl, analog 655085-B21 BL465c

634972-B21 Proliant BL465c Gen8 6272/1xOpt16C 2.1GHz(16Mb)/2x8GbR2D(LV)/P220iFBWC(512Mb/RAID0,1)/noHDD(2)SFF/1xFlexF(2p/10Gb)FlexLOM/iLO4 std/1slotEncl, analog 655085-B21 BL465c

Серверы / blade серверы / Proliant BL490c

637615-B21 Сервер Proliant BL490cG7 X5649 (2.53GHz-12MB) SixCore (2 max) / 3x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA BL490

603605-B21 Сервер BL490cG7 L5630 (2.13GHz-12MB) QuadCore (2 max) / 3x4GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA BL490

603602-B21 Сервер BL490cG7 X5650 (2.66GHz-12MB) SixCore (2 max) / 3x2GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA (2/2 SFF max) BL490

603599-B21 Сервер BL490cG7 X5670 (2.93GHz-12MB) SixCore (2 max) / 3x4GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA (2/2 SFF max) BL490

637392-B21 Сервер BL490cG7 X5675 (3.06GHz-12MB) SixCore (2 max) / 3x4GB RDIMM / SATA RAID 0,1,1+0 / NHP-SATA BL490

Серверы / blade серверы / Proliant BL620c

643765-B21 Сервер HP ProLiant BL620c G7 E7-2830 2.13GHz 8-core 1P 32GB-R Server BL620

643764-B21 Сервер HP ProLiant BL620c G7 E7-2850 2.0GHz 10-core 1P 32GB-R Server BL620

643763-B21 Сервер HP ProLiant BL620c G7 E7-2860 2.26GHz 10-core 1P 32GB-R Server BL620

Серверы / blade серверы / Proliant BL680c

643781-B21 Сервер ProLiant BL680c G7 E7-4850 2P, 2x(10-Core,2.0GHz,24Mb)/64Gb(8x8R2D)/noHotPlug SFF (SAS,SATA) HDD(4)/P410i(ZM/RAID1,0,10)/6xFlex(1/10Gb) MF/iLo3 BL680

643780-B21 Сервер ProLiant BL680c G7 E7-4860 2P, 2x(10-Core,2.26GHz,24Mb)/64Gb(8x8R2D)/noHotPlug SFF (SAS,SATA) HDD(4)/P410i(ZM/RAID1,0,10)/6xFlex(1/10Gb) MF/iLo3 BL680

643782-B21 Сервер ProLiant BL680c G7 E7-4830 2P, 2x(8-Core,2.13GHz,24Mb)/64Gb(8x8R2D)/noHotPlug SFF (SAS,SATA) HDD(4)/P410i(ZM/RAID1,0,10)/6xFlex(1/10Gb) MF/iLo3 BL680

Серверы / blade серверы / Proliant BL685c

654799-B21 Сервер HP ProLiant BL685c G7 6276 2.30GHz 16-core 4P 64GB-R Hot Plug SFF Server BL685

654800-B21 Сервер HP ProLiant BL685c G7 6238 2.60GHz 12-core 4P 64GB-R Hot Plug SFF Server BL685

Серверы / Workstation blade /

Серверы / Workstation blade / ProLiant WS460c

632290-B21 Сервер ProLiant WS460c G6 E5630 Dual FX880M 1P 2GB Workstation WS460c

632291-B21 Сервер ProLiant WS460c G6 E5640 Single FX2800M 4GB Workstation WS460c

678275-B21 Сервер HP ProLiant WS460c Gen8 E5-2637 2P, 32GB-R Workstation 3.0GHz, 2, PC3-12800R (RDIMMS), 32GB, 512GB WS460c

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6500

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6000 / Proliant S6500 Chassis

629236-B21 Шасси HP ProLiant s6500 3/1200 Non Redundant Fan Configure-to-order Chassis S6500

629235-B21 ШассиHP ProLiant s6500 2/1200 Non Redundant Fan Configure-to-order Chassis S6500

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6000 / Proliant SL170s

624783-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Right Half Width Tray E5620 1P 6GB-R B110i Server SL170s

622531-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Left Half Width Tray E5620 1P 6GB-R B110i Entry Server SL170s

638885-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Right Half Width Tray E5649 1P 12GB-R B110i Base Server SL170s

638886-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Left Half Width Tray E5649 1P 12GB-R B110i Base Server SL170s

624772-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Right Half Width Tray X5670 2P 24GB-R B110i Perf Server SL170s

624773-B21 Сервер HP ProLiant SL170s G6 1U Left Half Width Tray X5670 2P 24GB-R B110i Perf Server SL170s

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6000 / Proliant SL230s

659049-B21 Сервер HP SL230SG8 1U E5-2670 RHT TRAY SL230s

659041-B21 Сервер HP SL230SG8 1U E5-2670 LFT TRAY SL230s

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6000 / Proliant SL250s

659050-B21 Сервер HP SL250SG8 2U E5-2665 RHT TRAY SL250s

659042-B21 Сервер HP SL250SG8 2U E5-2665 LFT TRAY SL250s

Серверы / Sсalable system / Proliant SL6000 / Proliant SL390s

625540-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Left Half Width Tray X5677 2P 24GB-R B110i Perf Server SL390s

625541-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Right Half Width Tray X5677 2P 24GB-R B110i Perf Server SL390s

625538-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Left Half Width Tray X5650 1P 12GB-R B110i Base Server SL390s

625539-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Right Half Width Tray X5650 1P 12GB-R B110i Base Server SL390s

625536-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Left Half Width Tray E5620 1P 6GB-R B110i Entry Server SL390s

625537-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 1U Right Half Width Tray E5620 1P 6GB-R B110i Entry Server SL390s

625549-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 2U Left Half Width Tray X5667 2P 24GB-R B110i Perf Server SL390s

625550-B21 Сервер HP ProLiant SL390s G7 2U Right Half Width Tray X5667 2P 24GB-R B110i Perf Server SL390s